REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2020-11-05 AAC Clyde Space AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) som hölls den 5 november 2020 klockan 10.30 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48 i Uppsala, fattades följande beslut:

· Beslut om nyemission av units med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i SpaceQuest Ltd.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av units, bestående av högst 24 000 000 aktier och högst 4 885 712 teckningsoptioner. Innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 960 000 kronor genom emission av aktier och högst med 195 428,48 kronor genom emission av aktier med stöd av teckningsoptioner, innebärande en total högsta ökning av aktiekapitalet om 1 155 428,48 kronor och en total högsta ökning av antalet aktier med 28 885 712. Emissionen riktas till aktieägarna i SpaceQuest Ltd och samtliga 2 000 aktier i SpaceQuest Ltd utgör betalning för aktierna i emissionen.

· Beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i Hyperion B.V.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier, innebärande att bolagets aktiekapital ska öka med 310 200 kronor genom emission av 7 755 000 aktier. Emissionen riktas till aktieägarna i Hyperion B.V. och samtliga 90 aktier i Hyperion B.V. utgör betalning för aktierna i emissionen.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 13:00 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73