REGMAR

AAC Clyde Space utvecklar innovativ konstellation av satelliter för 19,7 MEUR (ca. 202 MSEK) tillsammans med ESA och UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space inleder ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA), för att stärka bolagets förmåga att leverera en innovativ konstellation av satelliter inkluderande tillverkning av 10 satelliter. Den brittiska rymdstyrelsen UK Space Agency samfinansierar projektet med 9,9 MEUR (ca 101,4 MEUR) genom ESA. AAC Clyde Space avser att, utanför ramen för projektet, ingå avtal med kunder om leverans av data från konstellationen.

Under första fasen av projektet, fram till mitten av 2021, ska AAC Clyde Space leverera en preliminär design för nästa generations erbjudande inom "Space as a Service". Värdet av denna fas är 1,8 MEUR (ca 18,4 MSEK), varav 0,9 MEUR (ca 9,2 MSEK) samfinansieras av UK Space Agency via ESA vilket är tillräckligt för att genomföra denna del av projektet. Samfinansieringen från UK Space Agency kommer att intäktsföras utan nettomarginal, eftersom AAC Clyde Space och dess partners finansierar resterande 0,9 MEUR (ca 9,2 MSEK).

När den första fasen är slutförd fortsätter projektet med tillverkning av tio satelliter varav fyra av dessa demonstreras direkt i omloppsbana. Värdet av denna del av projektet är 17,9 MEUR (ca 183,3 MSEK) varav 8,9 MEUR (ca 91,1MSEK) samfinansieras av UK Space Agency via ESA.

Inför och parallellt med denna del av projektet avser AAC Clyde Space att ingå avtal med kunder för leverans av data från konstellationen, vilket ska ge medel att matcha AAC Clyde Space:s finansiering.

Den andra delen av projektet innebär att AAC Clyde Space är redo för tillverkning av stora volymer satelliter och leverans av data från konstellationer. Projektet omfattar design av en satellitplattform och produktionsprocess, tillverkning, licensiering och koordinering av uppskjutningar, samt utveckling av ny teknik för den framtida konstellationen, såsom för framdrivning, intersatellitlänkar, säker dataöverföring och kundgränssnitt. Flera delar av projektet kommer att dra nytta av det utvecklingsarbete som finansieras av Scottish Enterprise och som offentliggjordes i juni 2020.

Projektet är strukturerat som ett "Public Private Partnership", inom vilket AAC Clyde Space samarbetar med Bright Ascension, University of Strathclyde, D-Orbit UK, Satellite Applications Catapult och Alden Legal UK.

"xSPANCION kommer att revolutionera vårt "Space as a Service"-erbjudande. Det möjliggör för oss att drastiskt sänka kostnaden för varje meddelande som samlas in och varje bild som tas. Detta öppnar affärsmöjligheter för kunder som hittills inte kunnat ta stora investeingar för att få 100-tals sensorer i omloppsbana. Våra kunder kommer inte längre behöva bry sig om hur de får tillgång till rymden utan kan fullt ut fokusera på den egna kärnverksamheten. Projektet kommer att bli en katalysator för en ny generation applikationer som tidigare inte varit möjliga", säger AAC Clyde Space CEO Luis Gomes.

"Detta projekt är en "game changer" där AAC Clyde Space ska utveckla spjutspetsteknik, inkluderande förbättrad kommunikation mellan satelliter, och bidra till att hålla Storbritannien i framkant på den globala marknaden för småsatelliter. Att bygga satelliter snabbare och i större volymer är inte bara nödvändigt för att möta den ökande efterfrågan på tjänster som vi alla förlitar oss på, det stödjer också uppskjutning av småsatelliter från brittisk mark under de kommande åren. Storbritannien är en ledande investerare inom forskning på telekommunikationsområdet, och har därför nyligen gjort en investering om 250 miljoner pund för att stödja ESA-projekt som leds av innovativa företag som AAC Clyde Space", säger UK Space Agencys VD Dr Graham Turnock.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 november 2020 kl 15:30 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73