REGMAR

Zhoda Investments nyemission övertecknad

Zhoda Investments ("Zhoda") har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 11% tillför bolaget 10,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

-Det är mycket glädjande att intresset för Zhodas företrädesemission har varit så stort. Med den stärkta finansiella ställningen kan vi fortsätta att utveckla vinverksamheten mot att bli Kroatiens främsta exportör av kvalitetsviner. Vi får även en uthållighet nödvändig för att tillvarata de värden som skapas i oljeverksamheten i Ukraina. Jag vill rikta ett stort tack till aktieägarna för det fortsatt starka stödet, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments. 

Totalt tecknades 82% av emissionen med företrädesrätt. Därtill inkom teckningar motsvarande 29% vilket gav en överteckning på 11%. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter tilldelas i enlighet med villkor och anvisningar i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 30 maj 2024. En avräkningsnota med betalningsinstruktion skickas till dem som tilldelats aktier utan stöd av rätter.

Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med 7 000 000 kronor från 17 500 000 kronor till 24 500 000 kronor. Antalet A-aktier ökar med 10 666 600 från 26 666 500 till 37 333 100 och antalet B-aktier ökar med 250 590 858 från 626 477 145 till 877 068 003. Antalet aktier efter emissionen kommer att uppgå till 914 401 103 och antalet röster till 1 250 399 003.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524