Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum

Den 7 maj 2018 offentliggjorde Zhoda Investments ("Zhoda") att styrelsen beslutat att på basis av ett bemyndigande från årsstämman genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Idag inleds teckningsperioden och i samband med detta publicerar bolaget ett informationsmemorandum som beskriver bolaget och emissionen. Emissionshandlingar med information om hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och information finns även tillgänglig på bolagets hemsida.

Sammanfattning av emissionen

 • Teckningstid 17 maj - 1 juni 2018
 • Nyemissionen kan tillföra högst cirka 21 miljoner kronor
 • Teckningskursen är 0,08 kronor per aktie
 • Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 2 nya aktier
 • Styrelsen och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för cirka 10 miljoner kronor, motsvarande cirka 48% av den totala emissionen
 • Emissionshandlingar för teckning skickas ut till aktieägarna
 • Ansökan om teckning för nya aktieägare lämnas på särskild blankett
 • Mer information finns på www.zhodainvestments.com

Värdering och ny handelsplattform för aktien

Värderingen i emissionen är lägre än rörelseresultatet 2017 och väsentligt lägre än eget kapital.

 • I emissionen uppgår teckningskursen per aktie till 0,08 kronor, vilket ger en värdering på företaget före emissionen på cirka 10,4 miljoner kronor
 • Under 2017 uppgick rörelseresultatet per aktie till 0,11 kronor och rörelseresultat till 14,1 miljoner kronor
 • Eget kapital per aktie hänförligt till Zhodas aktieägare per 31 december 2017 uppgick till 0,49 kronor per aktie och eget kapital till 64,5 miljoner kronor

Efter genomförd emission kommer bolaget att ansöka om handel i aktien på beQuoteds OTC-lista.

Framtida utveckling och emissionslikvidens användning

Zhoda Investments styrelse och ledning ser goda möjligheter att skapa nya betydande värden i bolagets två investeringar. I Ukraina strävar bolaget efter att utveckla oljefältet med ny teknik för att i högre takt utvinna bolagets 8 miljoner bevisade och sannolika fat olja i reserver. Denna verksamhet bedöms nå ett läge under 2018 där det kommer att kunna lämna utdelningar till Zhoda. Medlen från emissionen kommer främst att användas i vinverksamheten för att ta steg mot bolagets vision om 1 miljon flaskor premiumviner per år. År 2017 växte produktionen med 50 procent till 100 000 flaskor. Bolaget avser investera i ett nytt vineri på den ekologiska vingården i Sibenik. Zhoda har anlitat Kroatiens ledande vinarkitekt för att ta fram ritningar på ett vineri som kommer att ge utmärkta förutsättningar för att öka kapacitet och förbättra produktionsanläggningen för de röda vinerna från den lokala druvan babic, vilket också ger möjligheter att utöka produktutbudet. Det ska även bli en viktig komponent i varumärket Testament och en plats för turism och gårdsförsäljning av viner och upplevelser till högra marginaler.

På den dalmatinska ön Korcula där Zhoda nyligen genomfört en tilläggsinvestering kommer bolaget att på ett kostnadseffektivt sett bygga upp en framställning av vita viner på druvan posip. Utöver investeringarna kommer emissionen att finansiera det rörelsekapitalbehov som är förknippat med en expanderande verksamhet samt ge en viss beredskap för tilläggsinvesteringar.

Bilaga: Informationsmemorandum

Stockholm, 17 maj 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Zhoda äger en dalmatinsk vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC.
Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524