Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar informationsmemorandum

På extra bolagsstämma 7 oktober 2016 beslutade aktieägarna att bredda verksamheten, stärka kapitalbasen genom en nyemission och ändra firma till Zhoda Investments för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Idag inleds teckningsperioden i emissionen. Information om emissionen och hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och ett informationsmemorandum finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.

Presentation av erbjudandet hos Aktiespararna
Vd Robert Karlsson kommer att presentera Zhoda Investments nya breddade verksamhet och emissionen bland annat under Aktiespararnas Aktiedag på Operaterassen i Stockholm måndagen den 24 oktober. Presentationen kommer även att sändas direkt via webben via www.aktiespararna.se/live och sedan hållas tillgänglig i efterhand på www.zhodainvestments.com. Inbjudan finns tillgänglig på www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenStockholmOkt/.

Sammanfattning av emissionen

  • Teckningstid 19 oktober - 2 november 2016
  • Nyemissionen kan tillföra högst cirka 22 miljoner kronor
  • Teckningskursen är 0,20 krona per aktie
  • Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 6 nya aktier
  • Styrelse och ledning har åtagit sig att teckna cirka 35% av emissionen
  • Emissionshandlingar för teckning skickas ut till aktieägarna
  • Ansökan om teckning för nya aktieägare lämnas på särskild blankett
  • Mer information finns på www.zhodainvestments.com

Bilaga: Informationsmemorandum

Stockholm, 19 oktober 2016

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments (tidigare Zhoda Petroleum Ukraine)
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Bolagets huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524