Zhoda Investments förlänger teckningsperioden till 17 november

Zhoda Investments genomför en nyemission på cirka 22 miljoner kronor för att stärka kapitalbasen och bredda verksamheten. Bolaget har nu beslutat att förlänga teckningstiden med två veckor till 17 november 2016. Bakgrunden är att Lelyaki-fältets operatör meddelat bolaget att viktiga steg tagits i processen att förlänga utvinningslicensen på 20 år.

Zhoda Investments genomför en företrädesemission för att stärka kapitalbasen och bredda verksamheten. Bolagets huvudsakliga tillgångar idag är en kassa på sju miljoner kronor och ett 45 procentigt ägande i Kashtan Petroleum, operatör av Lelyaki-fältet i Ukraina med netto 8 miljoner fat olja i bevisade och sannolika 2P reserver. Som tidigare meddelats lämnade operatören in en ansökan om förlängning av licensen på 20 år efter det att den ursprungliga licensperioden löpte ut i maj 2016. Operatören har nu meddelat bolaget att det tagit viktiga steg i förlängningsprocessen. Zhoda Investments har därför beslutat förlänga teckningsperioden med två veckor för att ge aktieägarna möjlighet att ta del av ytterligare information som kan tillkomma, innan emissionen stängs.

Information om emissionen och hur man tecknar sig har skickats ut till aktieägarna och ett informationsmemorandum finns tillgängligt på bolagets hemsida www.zhodainvestments.com.

Sammanfattning av emissionen

  • Förlängd teckningstid till 17 november 2016
  • Nyemissionen kan tillföra högst cirka 22 miljoner kronor
  • Teckningskursen är 0,20 krona per aktie, vilket ger en värdering i emissionen på 4 miljoner kronor
  • Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 6 nya aktier
  • Styrelsen och ledning har åtagit sig att teckna cirka 35% av emissionen
  • Emissionshandlingar för teckning har skickats ut till aktieägarna
  • Ansökan om teckning för nya aktieägare lämnas på särskild blankett
  • Mer information finns på www.zhodainvestments.com

Stockholm, 2 november 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments (tidigare Zhoda Petroleum Ukraine)
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Bolagets huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524