REGMAR

Zhoda Investments deltar i möte med president Zelenskyj

Zhoda Investments styrelseledamot Zenon Potoczny deltog i fredags förra veckan i ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Utöver fortsatt militärt stöd avhandlade mötet utökad handel mellan länderna samt åtgärder för återuppbyggnad av landet när kriget är över.

Zenon Potoczny, styrelseledamot och operativt ansvarig för Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina, är även ordförande i Canada Ukraine Chamber of Commerce. Han deltog i ett möte förra veckan mellan president Zelenskyj och premiärminister Trudeau. Under mötet slöts överenskommelse om förlängt handelsavtal mellan länderna och diskussioner fördes om investeringar för återuppbyggnad av landet.

Zhoda Investments bedriver produktion av olja i ett joint venture med Ukrainas största olje- och gasbolag som ägs av ukrainska staten. Oljeprodukterna från den olja som bolaget utvinner används till fullo inom Ukraina och bidrar på så sätt att minska landets energiberoende. Zhoda Investments har bedrivit verksamhet i Ukraina i femton år och är dedikerade att medverka i dess återuppbyggnad när kriget är över.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524