REGMAR

Operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Under år 2019 nådde bolaget flera viktiga milstolpar med väsentligt ökad försäljning, framgångsrik skörd och lansering av varumärket Merga Victa från vingården på ön Korcula.

Försäljning

Under 2019 uppgick försäljningen av vin till 45 000 flaskor. Detta är en fördubbling jämfört med föregående år. Bolaget kan konstatera att försäljningsstrategin med fokus på ekologiska viner gjorda på lokala druvor har visat sig vara framgångsrik. Med tanke på att varumärket Testament lanserades först 2018 kan bolaget konstatera att det inom en relativt kort tid lyckats nå försäljningsvolymer som det tagit andra vingårdar flerdubbelt längre tid att nå.

Under 2020 är det bolagets målsättning att öka försäljningen i Kroatien ytterligare genom förstärkning av varumärket, närmare samarbete med distributörer och breddning av produktsortimentet. Framtagandet av fler vinsorter ger också möjlighet för bolaget att sälja sina viner i detaljhandeln, det vill säga i matvaruaffärer och vinbutiker. Hittills har försäljning skett nästan uteslutande i HORECA-segmentet (hotell, restaurang och caféer). Parallellt skapar Testament Winery samarbeten med hotell och turistbyråer för att öka antalet besökare till vingården där gästerna erbjuds att prova och köpa viner, vilket ger intäkter med högre marginal. Bolaget har under 2019 även tagit viktiga steg i det långsiktiga arbetet att etablera en exportförsäljning.

Skörd

Vädret under år 2019 var gynnsamt och gav bra balans mellan kvantitet och kvalitet på druvorna. Skörden vid Testament Winerys ekologiska vingård uppgick till 230 ton, vilket är 80% högre än 2017 men lägre än rekordåret 2018 då skörden tack vare det ovanligt gynnsamma vädret uppgick till hela 350 ton.

Viner på Systembolaget

Som en service till aktieägare och andra vinintresserade i Sverige har bolaget ordnat en försäljning av följande viner genom Systembolagets beställningssortiment.

Testament Babic 2017 (rött), artikelnr 73669

Testament Posip 2018 (vitt), artikelnr 74023

Merga Victa Posip 2018 (vitt), artikelnr 72574

Vinerna kan beställas på systembolaget.se eller i din lokala butik.

Zhoda kommer löpande under 2020 ge fler operativa uppdateringar.

For mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda vinproducenten Testament Winery med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda äger också vineriet Black Island Winery på den dalmatiska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip under varumärket Merga Victa. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524