Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten 2018

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ och finansiell uppdatering för 2018 avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Bolaget har under året haft en stabil oljeproduktion och all olja producerad under året har sålts mot förskottsbetalning.

Under 2018 uppgick Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion till 95 000 fat olja. All olja producerad under 2018 har sålts mot förskottsbetalning samma år till ett belopp om cirka 52 miljoner kronor.

- Oljeverksamheten har haft en stabil utveckling under året. Den nya säljkanalen har väsentligt förbättrat verksamhetens kassaflöde och det är mycket glädjande att vi lyckats stärka oljeverksamhetens balansräkning och återuppta utdelningarna till moderbolaget, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Det har varit en prioriterad målsättning för Zhoda att stärka oljefältoperatörens balansräkning genom att reglera rörelseskulder från tidigare perioder för att nå en finansiell ställning där operatören kan återuppta utbetalning av utdelningar. Operatören har under 2018 reglerat 20 miljoner kronor (en ökning med 4 miljoner kronor sedan senaste uppdateringen per sista oktober 2018) av de vid ingången av året totala 26 miljoner kronor av historiska skulder.

Zhodas 45 procentiga andel av operatörens fria kassaflöde efter skatt uppgår på årsbasis till cirka 20 miljoner kronor vid dagens produktionsnivå. Under de senaste månaderna har moderbolaget Zhoda Investments erhållit utdelningar på totalt 2 miljon kronor, en ökning med 1 miljon kronor sedan uppdateringen per oktober 2018. Givet fortsatt stabil produktion och försäljning räknar operatören kunna reglera de återstående historiska skulderna under våren 2019 och därefter lämna löpande utdelningar till Zhoda motsvarande bolagets andel av det årliga fria kassaflödet, det vill säga cirka 20 miljoner kronor vid nuvarande produktionsnivå och oljepris.

Zhoda Investments äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki. Samtliga belopp ovan avser Zhodas fyrtiofem-procentiga ägarandel i operatören.

Stockholm, 7 februari 2019

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com 

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524