REGMAR

Ny försäljning av olja i Ukraina till premiumpris

Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina har sålt 2 400 fat olja för $106 per fat, vilket innebär en premie på $14 per fat jämfört med Brent-priset.  

-Den nya prisbilden vi har sett i de senaste försäljningarna ökar den ukrainska oljeverksamhetens lönsamhet och öppnar nya möjligheter. Prisbilden skapar utrymme för nya investeringar för att öka produktionen. Tillsammans med vår partner har vi inlett en process att söka efter borrfirmor som kan genomföra fältarbeten för att sätta fler av de redan befintliga brunnarna i produktion. Ukraina genomgår en synnerligen utmanande period i sin historia och alla oljeprodukter som skapas från Zhodas oljeverksamhet används inom Ukraina, något som landet är i stort behov av, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Prisbilden på råolja har i de senaste två oljeauktionerna i Ukraina varit hög. Operatören av oljefältet har nyligen sålt olja till $106 per fat, vilket innebär en premie på $14 eller 15% jämfört med Brent-priset vid tidpunkten för försäljningen. Tidigare försäljningar av olja efter Rysslands invasion av Ukraina har alla skett till en väsentlig rabatt mot Brent-priset och den nya prisnivån är ett tecken på ett positivt trendbrott.

Efterfrågan på råolja i världen fortsätter att öka. Ukraina är i stort behov av oljeprodukter för landets ekonomi och samhälle. Genom sin produktion av olja bidrar Zhoda till att minska landets energiberoende av sina grannländer.  

Zhoda har ett joint venture med Ukrainas största olje- och gasbolag som ägs av ukrainska staten. Oljefältet som Zhoda har ett 45 procentigt intresse i ligger cirka 15 mil öster om huvudstaden Kiev. Fältet och infrastrukturen är intakta och det dagliga arbetet fortsätter och oljeproduktion är i gång.

Produktions-, försäljnings- och lagersiffrorna ovan avser Zhodas 45 procentiga andel.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524