Lelyaki-licensen har förlängts på 20 år

Licensen för Lelyaki-fältet har förlängts på 20 år efter beslut av Geological Service of Ukraine. Oljeproduktionen på fältet kommer därmed att kunna återupptas. Förlängningen ger även långsiktiga förutsättningar för nya investeringar och ökad produktion.

Geological Service of Ukraine har meddelat operatören och licensinnehavaren Kashtan Petroleum att Lelyaki-licensen har förlängts. Licensen ger Kashtan Petroleum rätt att utvinna kolväten på fältet under ytterligare 20 år. Operatören kommer nu att ta de sista administrativa stegen för att återuppta produktionen inom kort.

- Vi har genomfört omfattande geologiska och tekniska studier samt arbetat tillsammans med myndigheterna under lång tid och det är mycket glädjande att licensen nu förlängts. Den tryggade licensen ger bolaget långsiktiga förutsättningar för nya investeringar i fältet och vi ser fram emot att utveckla fältet vidare tillsammans med vår partner, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Via dotterbolaget Zhoda 2001 Corporation har bolaget ett 45 procentigt innehav i licensinnehavaren och operatören Kashtan Petroleum. Ukrainas största oljebolag äger resterande 55 procent. Netto till Zhoda Investments producerade Lelyaki-fältet 330 fat per dag när fältet var i produktion 2016 och bolagets andel av de bevisade och sannolika 2P-reserverna uppgår till 8 miljoner fat olja. Lelyaki-fältet har varit en av Sovjetunionens största producerande onshore-fält. Med hjälp av beprövad västerländsk teknik finns möjligheter att öka produktionen väsentligt från dagens nivåer.

Stockholm, 10 februari 2017

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Bolagets huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524