REGMAR

Fortsatt tillväxt under lönsamhet för vinverksamheten i Kroatien

Zhoda Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Under 2023 redovisade verksamheten fortsatt tillväxt under god lönsamhet, trots en något kärvare marknad till följd av nedgången i världsekonomin.

-Det är glädjande att vinverksamheten fortsätter att utvecklas väl. Omsättningen år 2023 ökade med 8% jämfört med föregående år, och den genomsnittliga årliga tillväxten i försäljning av flaskor uppgår till 59% sedan starten 2018. Den fortsatt lönsamma tillväxten är särskilt glädjande mot bakgrund av den påverkan som högre räntor och energipriser haft på mångas privatekonomi vad gäller resor, restaurangbesök och vinkonsumtion. Under 2023 har vi även genomfört investeringar i vingårdarna för att effektivisera arbetet på vinodlingen och i källaren, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Fortsatt försäljningstillväxt trots något kärvare marknad

Vinverksamhetens största och viktigaste marknad är de lokala kroatiska restaurangerna, där vinförsäljningen är beroende av utländska besökare till landet. Med drygt 20 miljoner besökare och över 100 miljoner övernattningar under 2023 har Kroatien stärkt sin ställning som en av Europas mest eftertraktade reseorter. Trots en ökning av antalet besökare till Kroatien jämfört med året innan märkte Testament Winery och andra vingårdar att de högre räntorna och energipriserna påverkat många besökares privatekonomi. Trots att restaurangbesökens andel av semesterbudgeten minskade kunde Testament Winery nå fortsatt tillväxt i vinförsäljning. Omsättningen ökade med 8% och antalet sålda flaskor ökade till 226 000.

Zhoda Investments kommer att ge mer detaljerad finansiell information i årsredovisningen som publiceras inför årsstämman.

Investeringar för ökad operationell effektivitet

Under 2023 har Testament Winery investerat cirka 2 miljoner kronor, varav cirka hälften täcktes av erhållna investeringsbidrag, för att öka effektiviteten och minska kostnaderna i vinkällaren och på Testaments 50-hektar stora ekologiska vinodling. Investeringarna består bland annat elektriska sekatörer till skörden, uppgraderat kylsystem för vinkällaren och en mekanisering av arbetet bland vinrankorna bland annat genom en ny traktor och andra maskiner.

Målet är att öka försäljningen av premiumviner

Testament Winery ökade försäljningen av premiumviner med 130% under 2023. Det är Testaments målsättning att steg för steg öka försäljningen av premiumviner eftersom marginalerna är som högst där. Detta kan nås genom att ta emot fler gäster vid gårdsförsäljningen samt genom att bredda produktportföljen på redan befintliga marknader.

Investeringen i restaurang Filippi med en Michelin Recommendation som genomfördes under 2023 är ytterligare led i detta. Dels är investeringen i sig attraktiv med kort återbetalningstid på två år, dels är restaurangen en bra kanal för försäljning av premiumviner.    

Vinklubben Testament Vänner

I vinklubben Testament Vänner kan alla Sveriges vinälskare följa vinäventyret på Kroatiens första svenska vingård och resan mot att skapa Kroatiens bästa vin. Anmälan om kostnadsfritt medlemskap sker via www.testamentvanner.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524