REGMAR

Försäljning av olja i Ukraina till premiumpris

Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina har sålt 9 800 fat olja för $96 per fat, vilket är en premie på $11 per fat jämfört med Brent-priset.  

- Den nyligen genomförda försäljningen av olja är viktig för Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina och öppnar nya möjligheter. Den stärker operatörens balansräkning och tillför medel som gör det möjligt att genomföra investeringar för att öka produktionen. Vi producerar råolja som Ukraina är i stort behov av. Ukraina genomgår en synnerligen utmanande period i sin historia och alla oljeprodukter som skapas från Zhodas oljeverksamhet används inom landet, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

 

Det är glädjande att operatören lyckats sälja oljan till $96 per fat, vilket innebär en premie på $11 eller 13% jämfört med Brent-priset. Tidigare försäljningar av olja efter Rysslands invasion av Ukraina har alla skett till en väsentlig rabatt mot Brent-priset.

Försäljningen innebär en intäkt på 10 miljoner kronor netto till Zhoda. Betalning har erhållits och kommer att användas till att betala produktionsskatter på den sålda oljan, betala av leverantörsskulder för oljefältstjänster och för nya produktionshöjande investeringar. Att kunna allokera medel till investeringar i ett arbetsprogram är välbehövligt och mycket välkommet eftersom produktionen sjunkit de senaste åren till följd av lägre investeringar i spåren av pandemin och Rysslands invasion. Med ökad produktion skapas större kassaflöden som på sikt kan komma att delas ut till moderbolaget Zhoda Investments.

Efter den ovan nämnda försäljningen har fältoperatören ett lager på drygt 5 000 fat, vilket motsvarar ett värde på 5 miljoner kronor givet oförändrat försäljningspris.

Zhoda har ett joint venture med Ukrainas största olje- och gasbolag som ägs av ukrainska staten. Oljefältet som Zhoda har ett 45 procentigt intresse i ligger cirka 15 mil öster om huvudstaden Kiev. Fältet och infrastrukturen är oskadade och det dagliga arbetet fortsätter och oljeproduktion är i gång. Bortsett från några veckor i början av mars 2022 har det inte varit några ryska trupper i området.

Efterfrågan på råolja i världen fortsätter att öka. Ukraina är i stort behov av oljeprodukter för landets ekonomi och samhälle. Genom sin produktion av olja bidrar Zhoda till att minska landets energiberoende av sina grannländer.   

Produktions-, försäljnings- och lagersiffrorna ovan avser Zhodas 45 procentiga andel.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524