Återupptagen oljeproduktion på Lelyaki-fältet

Som tidigare meddelats har licensen för Lelyaki-fältet förlängts på 20 år. Oljeproduktionen på fältet har nu återupptagits.

Den förlängda licensen ger operatören Kashtan Petroleum rätt att utvinna kolväten på fältet under ytterligare 20 år. Operatören har nu genomfört de sista administrativa stegen efter beslutet om licensförlängningen och återupptagit produktionen.

- Det är mycket glädjande att fältet åter är i produktion. Licensen ger bolaget långsiktiga förutsättningar för nya investeringar i fältet och vi ser fram emot att utveckla fältet vidare tillsammans med vår partner, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Via dotterbolaget Zhoda 2001 Corporation har bolaget ett 45 procentigt innehav i licensinnehavaren och operatören Kashtan Petroleum. Ukrainas största oljebolag äger resterande 55 procent. Netto till Zhoda Investments producerade Lelyaki-fältet 330 fat per dag när fältet var i produktion 2016 och bolagets andel av de bevisade och sannolika 2P-reserverna uppgår till 8 miljoner fat olja. Lelyaki-fältet har varit en av Sovjetunionens största producerande onshore-fält. Med hjälp av beprövad västerländsk teknik finns möjligheter att öka produktionen väsentligt från dagens nivåer.

Stockholm, 29 mars 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Bolagets huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524