Årsredovisning 2017: Zhoda Investments redovisar ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2017. Under räkenskapsåret genomförde Zhoda sin första investering i en ekologisk vingård på Dalmatiens kust som producerade 100 000 flaskor röda premiumviner på lokala druvor. Oljeverksamheten i Ukraina visade god lönsamhet och licensen som ger rätt att utvinna olja förlängdes på 20 år. Rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner kronor jämfört med -3 miljoner kronor föregående år.

- Zhoda har haft ett fantastiskt fint år med stabil operationell utveckling och ett bra finansiellt resultat. Vi har inte bara gjort vår första investering i vinverksamheten, utan även genomfört förändringar för att utveckla bolaget från ett lokalt familjeföretag till en professionell och marknadsdriven producent av kvalitetsviner med lokala druvor. Förlängningen av oljelicensen i Ukraina var en viktig milstolpe och genom etablering av nya säljkanaler har vi minskat de operationella riskerna och kraftigt förbättrat kassaflödena. Vi har en bra start på 2018 och jag ser fram emot att få berätta mer om bolagets strategi och verksamhet när vi aktieägare ses på årsstämman, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Årsredovisningen, som bifogas detta pressmeddelande, kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från hemsidan www.zhodainvestments.com. Bolaget kommer att distribuera separat kallelse till årsstämman som hålls i Stockholm den 13 juni 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com 

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Zhoda äger en dalmatinsk vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC.
Läs mer på www.zhodainvestments.com


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524