Promore Pharma - Grönt ljus för studie

Västra Hamnen

Uppdragsanalys

  • Fas IIb-studie på LL-37 kan starta då ansökningar är godkända
  • Risk för försening av fas III-studie på PXL01
  • Vi fasthåller vårt värderingsintervall efter odramatisk Q2-rapport

Promore Pharma bjöd på både goda och potentiellt mindre goda nyheter kring framdriften av utvecklingsprojekten i samband med rapporten för andra kvartalet. För läkemedelskandidaten LL-37 är allt klart för start av fas IIb-studier efter att bolaget nu har erhållit de nödvändiga godkännanden. För PXL01 varnar bolaget för en möjlig försenad start på den kommande fas III-studien. Vi bibehåller tillsvidare vår uppskattning av motiverat värde per aktie till mellan 18,80 och 32,30 SEK.

Den fulla analysen finns tillgänglig här.

MALMÖ, 23 augusti 2018

Detta marknadsföringsmaterial har upprättats av Västra Hamnen Corporate Finance AB ("Västra Hamnen") på uppdrag av Promore Pharma AB.

Materialet har inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts med avseende på investeringsanalysers oberoende, och omfattas inte av några förbud mot handel före spridningen av investeringsanalyserna.

Om Västra Hamnen
Västra Hamnen är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller bland annat projektledningstjänster vid kapitalanskaffningar och uppdragsanalys. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.

Våra uppdragsgivare består av såväl börsbolag och riskkapitalbolag som entreprenörer och privata bolag. Vår ambition är att arbeta selektivt och långsiktigt med ett begränsat antal klienter för att säkerställa högsta kvalitet i alla uppdrag. 

www.vhcorp.se
[email protected]

Om Västra Hamnen

Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Västra Hamnen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat