TRYGGHEMS DETALJPLANEN FÖR NYA TRÄKVISTA TORG HAR ANTAGITS AV EKERÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Detaljplanen för Träkvista Torg omfattar drygt 23 000 kvm BTA och innehåller både bostäder och samhällsservice bl.a. i form av ett vårdboende, vårdcentral samt handel.

Träkvista torg på Ekerö skall bli en tilltalande och tillgänglig mötesplats med ett brett utbud av service, butiker och bostäder. Projektet ska bidra till Ekerö kommuns framtida behov av bostäder och innefattar en variation av boenden. I centrum för projektet och i anslutning till torget utvecklas dessutom ett nytt, modernt äldreboende som kommer drivas i samverkan med Altura. Produktionsstart är planerad till senare delen av 2021.

Projektet ligger i linje med Ekerö kommuns utveckling. Kommunen har en kraftigt växande befolkning samt stora pågående infrastrukturella projekt vilket under de kommande åren kommer bidra till ökad efterfrågan på fler tillgängliga och attraktiva bostäder samt utökad samhällsservice.

"Vi är mycket glada att vi tillsammans med kommunen efter lång process, äntligen lagt grunden till en förnyelse av mötesplatsen Träkvista Torg på Ekerö. Vi kommer utveckla flertalet fastigheter kring torget, där vi lägger stor vikt vid fina siluetter och bibehållen småstadscharm. Det efterlängtade nya äldreboendet blir en central del av stadsmiljön kring torget och områdets lokala centrum" säger Mikael Rosenberg, VD på TryggHem.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Projekt drivs ofta redan från detaljplaneskedet. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission