REGMAR

TryggHem avyttrar byggrätter på Täby Park

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har ingått avtal samt frånträtt byggrätter på Täby Park till Wallenstam AB (publ).

Affären omfattar byggrätter om ca 40 500 kvm inom Detaljplan 2 på Täby Park, de tre fastigheterna Täby Tibble 10:8 och 10:9 samt Täby Bergkristallen 1 överlåts genom bolagsaffär och överenskommet fastighetsvärde är totalt 185 Mkr. Försäljningen medför ett negativt resultat om ca -120 Mkr.

Täby Park är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt inom Täby Kommun där JM och Skanska, genom Täby Park AB, Riksbyggen och TryggHem drivit detaljplaner i samverkan med Täby Kommun.

Rådgivare till Säljaren har varit Pangea Property Partners samt Wistrands Advokatbyrå.

"Vi har utvecklat projektet så långt vi förmått och är glada att lämna över projektet till en erkänd samhällsbyggare som Wallenstam för genomförandefasen, vi är extra nöjda att tillsammans genomföra en transaktion av denna omfattning i detta marknadsläge" säger Mikael Rosenberg på TryggHem.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 08.00 CEST.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission