Segulah IV:s portföljbolag Beerenberg har noterats på Euronext Growth Oslo

Den 5 oktober 2023 noterades Segulah IV LP:s portföljbolag Beerenberg AS på Euronext Growth Oslo. I samband med noteringen genomfördes en riktad privat placering som väckte stort intresse från ledande nordiska och internationella institutionella investerare. Erbjudandet övertecknades avsevärt.

Transaktionen omfattade en emission av 13 890 000 nya aktier, en försäljning av 4 165 000 befintliga aktier och en övertilldelningsoption på 1 805 000 befintliga aktier och genomfördes till ett fast pris om NOK 18 per aktie motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier om NOK 442 miljoner. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Segulah IV att inneha cirka 15 procent av aktierna efter noteringen.

"Segulah IV är mycket tillfredsställda med Beerenbergs utveckling de senaste åren och det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med ledning och styrelse. Noteringen är en viktig milstolpe i Beerenbergs historia och en möjlighet för nya aktieägare att delta i bolagets nästa tillväxtfas", säger Sebastian Ehrnrooth, Senior Advisor, Segulah Advisor AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sebastian Ehrnrooth, Senior Advisor, Segulah Advisor AB
+46 73 360 42 05, [email protected]

Oskar Oxenstierna, Partner, Segulah Advisor AB
+46 73 90 90 947, [email protected]

Segulah, vars mission är "We invest in the backbone of modern society", är ett private equity-bolag inriktat på förvärv av medelstora bolag i Norden. Vi investerar enbart inom tre vertikaler: företagstjänster, lättare tillverkning och IT och teknologitjänster - sektorer där teamet har lång erfarenhet och bevisad track-record. För att säkerställa långsiktig strukturell tillväxt investerar vi, med hållbarhet i fokus, även utifrån tre större teman: "Smart Urbanisering och Förnyelse av Infrastruktur", "Industriell Automation & Modernisering av Industrin" samt "Digital Affärseffektivitet". Vår affärsmodell bygger på aktivt ägande där vi adderar kapital, industriell kompetens och strategiskt fokus. Segulah Advisor är exklusiv investeringsrådgivare till fonderna Segulah IV, Segulah V och Segulah VI.


Om Amplio

Established in 2024 by the former Segulah team, Amplio is a Swedish private equity firm specialising in the Nordic lower mid-market with a strong track record and long experience of developing companies in close cooperation with skilled entrepreneurs, business leaders and industrial experts. Amplio has a distinct sector focus on Business Services and IT & Technology Services, combined with strong buy-and-build focus. To ensure long term structural growth we invest, with sustainability in focus, into markets fuelled by three major themes: 'Sustainable Solutions', 'Digital Business Efficiency' and 'Smart Urbanisation'.

Webbplats
www.amplio.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Amplio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat