Segulah IV L.P. avyttrar CCS Healthcare

Segulah IV L.P. och minoritetsinvesterare har idag ingått avtal med KiiltoClean om försäljning av 100% av aktierna i CCS Healthcare Holding AB. KiiltoClean är en del av Kiilto, en familjeägd finländsk koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför hygien- och renlighetslösningar.

CCS Healthcare levererar hygien- och egenvårdsprodukter för den professionella business-to-business-marknaden och har en ledande position inom handhygien och ytdesin- fektion på den skandinaviska marknaden. Bolaget har dessutom en stark marknadspo- sition inom portabla ögonsköljprodukter i Danmark och Tyskland.

Sedan Segulah IV förvärvade CCS Healthcare i maj 2011 har bolaget genomfört fyra tilläggsförvärv, främst inom hygienproduktsegmentet. I mars 2016 avyttrade CCS Healthcare sin läkemedelsportfölj samt produkter under varumärket Clinomyn till Trimb Health- care. I januari 2019 avyttrade CCS Healthcare sin kosmetikverksamhet genom försäljning av kosmetikvarumärkena till Trimb Healthcare och tillverkningsanläggningen i Borlänge till Svenska Krämfabriken. Exkluderat den avyttrade kosmetikverksamheten genererade CCS Healthcare intäkter om cirka 440 mkr i 2018.

"CCS Healthcare har under de senaste åren genomgått en omfattande transformering av verksamheten och visat på hög och lönsam tillväxt. Till följd av den framgångsrika avyttringen av vår kosmetikaffär har samgåendet med Kiilto en uppenbar industriell logik, som nu skapar en Nordisk marknadsledare med starka tillväxtmöjligheter.", säger CCS Health- cares vd Dario Aganovic.

"Vi är väldigt nöjda med hur CCS Healthcare har utvecklats under de senaste åren under den nuvarande ledningen. Vi är övertygade om att CCS Healthcare med Kiilto som ny ägare kommer fortsätta utvecklas och stärka sin ställning som ledande aktör på den skandinaviska och europeiska marknaden.", säger Sebastian Ehrnrooth, ordförande Segulah Advisor AB.

Stockholm den 1 mars 2019

För ytterligare information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Dario Aganovic, Koncernchef, CCS Healthcare, +46 72 555 11 01
Sebastian Ehrnrooth, Ordförande, Segulah Advisor AB, +46 73 360 42 05
Johan Möllerström, Director, Segulah Advisor AB, +46 72 543 79 11

Segulah, som grundades 1994, är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till de brittiska fonderna Segulah III L.P., Segulah IV L.P. och Segulah V L.P.


Om Segulah

Segulah är en private equity investerare som äger och utvecklar medelstora bolag. De bolag Segulah investerar i är lönsamma, stabila och leds av engagerade och ambitiösa företagsledningar.

Webbplats
www.segulah.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Segulah via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat