Segulah Fond V tar in Bragnum som minoritetsinvesterare för att fortsätta Sandbäckens lönsamma tillväxt

Segulah Fond V har tillsammans med minoritetsägarna i Sandbäckens ingått avtal med Bragnum Invest om att ta in Bragnum som minoritetsinvestare i Sandbäckens. Segulah Fond V kommer efter transaktionen fortsatt att behålla majoriteten av aktierna i bolaget.

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av VS- och sprinklerinstallationer samt brandskyddsanläggningar. Bolaget grundades i Linköping 1993 och har idag cirka 800 anställda i 26 affärsdrivande bolag runt om i landet.

"Sedan Segulahs förvärv av Sandbäckens för fyra år sedan har omsättningen mer än fördubblats och marginalerna avsevärt förbättrats. Vi ser nu fram emot att med Bragnum som minoritetsinvesterare fortsätta Sandbäckens tillväxtresa", säger Marcus Planting-Bergloo,Managing Partner, Segulah.

För ytterligare information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB, +46 70 229 11 85, [email protected]

Mats Åström, CEO, Sandbäckens, +46 72 050 22 40, [email protected]

Segulah, vars mission är "We invest in the backbone of modern society", är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora bolag i Norden. För att säkerställa långsiktig strukturell tillväxt investerar vi, med hållbarhet i fokus, utifrån tre större teman: "Industriell Automation & Modernisering av Industrin", "Digital Affärseffektivitet" samt "Smart Urbanisering och Förnyelse av Infrastruktur". Vår affärsmodell bygger på aktivt ägande där vi adderar kapital, industriell kompetens och strategiskt fokus. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till fonderna Segulah IV och Segulah V.


Om Segulah

Segulah är en private equity investerare som äger och utvecklar medelstora bolag. De bolag Segulah investerar i är lönsamma, stabila och leds av engagerade och ambitiösa företagsledningar.

Webbplats
www.segulah.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Segulah via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat