Segulah avyttrar Sandbäckens i ytterligare en lyckad försäljning för Fond V

Segulah Fond V har tillsammans med minoritetsägarna ingått avtal om att till fullo avyttra Sandbäckens Invest Group Holding AB till KLAR Partners.

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer av VVS-installationer, sprinkler-installationer och brandskyddsanläggningar. Bolaget grundades i Linköping 1993, och har idag ca 800 anställda i över 30 affärsdrivande bolag runt om i landet.

Segulah förvärvade en majoritet i Sandbäckens i maj 2016 och har sedan dess tillsammans med grundare och anställda utvecklat bolaget. Under Segulahs ägande har Sandbäckens omsättning mer än fördubblats, samtidigt som EBITDA har ökat trefaldigt. Tillväxten har varit driven av nyetableringar och stark organisk tillväxt i existerande enheter, i kombination med framgångsrikt genomförande av åtta tilläggsförvärv - vilket har expanderat geografisk räckvidd och etablerat Sandbäckens som marknadsledare inom sprinklerinstallationer i Sverige.

Transaktionen förväntas genomföras under Q1 2021.

"Sandbäckens har haft en stark tillväxt de senaste åren, både utifrån omsättning och lönsamhet. Vi är mycket tacksamma för det stöd vi har erhållit från Segulah och vi ser nu fram emot att fortsätta resan tillsammans med våra nya ägare", säger Mats Åström, VD, Sandbäckens.

"Sandbäckens har varit en mycket lyckad investering för Segulah Fond V. Vi har, tillsammans med ledning och styrelse, överträffat våra ambitiösa mål för bolaget. Segulah har genom åren genomfört ett flertal framgångsrika investeringar inom teknisk installation, och segmentet är en central del av vår strategi att investera i det moderna samhällets infrastruktur", säger Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB.

Stockholm, 8 februari 2021

För ytterligare information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB, +46 70 229 11 85, [email protected]

Filip de la Rose Nilsson, Associate, Segulah Advisor AB, +46 76 881 68 60, [email protected]

Mats Åström, CEO, Sandbäckens, +46 72 050 22 40, [email protected]

Segulah, vars mission är "We invest in the backbone of modern society", är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora bolag i Norden. För att säkerställa långsiktig strukturell tillväxt investerar vi, med hållbarhet i fokus, utifrån tre större teman: "Industriell Automation & Modernisering av Industrin", "Digital Affärseffektivitet" samt "Smart Urbanisering och Förnyelse av Infrastruktur". Vår affärsmodell bygger på aktivt ägande där vi adderar kapital, industriell kompetens och strategiskt fokus. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till fonderna Segulah IV och Segulah V.


Om Amplio

Established in 2024 by the former Segulah team, Amplio is a Swedish private equity firm specialising in the Nordic lower mid-market with a strong track record and long experience of developing companies in close cooperation with skilled entrepreneurs, business leaders and industrial experts. Amplio has a distinct sector focus on Business Services and IT & Technology Services, combined with strong buy-and-build focus. To ensure long term structural growth we invest, with sustainability in focus, into markets fuelled by three major themes: 'Sustainable Solutions', 'Digital Business Efficiency' and 'Smart Urbanisation'.

Webbplats
www.amplio.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Amplio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat