Segulah avyttrar NVBS i ytterligare en framgångsrik försäljning för Fond V

Segulah V har ingått avtal om att avyttra sitt ägande i NVBS Rail Group Holding AB till Ratos.

NVBS är en snabbväxande aktör verksam inom underhåll, uppgradering och byggnation av samhällskritisk järnvägsinfrastruktur. NVBS är nischade inom MBEST-arbeten (Mark, Bana, El, Signal, Tele) och har verksamhet i Sverige och Norge. NVBS har uppvisat en stark organisk genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 30% under perioden 2019-2021.

Segulah förvärvade en majoritet i NVBS i april 2020 och har därefter tillsammans med grundare och ledning utvecklat bolaget och gjort betydande strukturella investeringar i organisation och erbjudande. Dessa initiativ, i kombination med stark organisk tillväxt och flera strategiska tilläggsförvärv, har resulterat i en mycket stark tillväxt i såväl omsättning som lönsamhet.

"Jag är stolt över den fina utveckling NVBS haft under de senaste åren, både utifrån omsättning och lönsamhet men också utifrån hur vi utvecklat organisationen. Vi är tacksamma för det stöd vi har erhållit från Segulah och ser nu fram emot att fortsätta tillväxtresan tillsammans med Ratos", säger David Skalin, Koncernchef, NVBS Rail.

"NVBS är verksamma på en marknad i stark tillväxt driven av underliggande behov av underhåll och förnyelse av infrastruktur och har därmed passat perfekt in i Segulahs investeringsstrategi. Genom aktivt ägarskap har vi, tillsammans med grundare och ledning, på kort tid utvecklat ett ungt entreprenörsbolag till en skalbar plattform med imponerande tillväxt. NVBS har varit en mycket lyckad investering för Segulah Fond V", säger Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB.

För ytterligare information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB, +46 70 229 11 85, [email protected]

Oskar Oxenstierna, Director, Segulah Advisor AB, +46 73 909 09 47, [email protected]

David Skalin, Koncernchef, NVBS Rail, +46 76 316 61 36, [email protected]

Segulah, vars mission är "We invest in the backbone of modern society", är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora bolag i Norden. Vi investerar enbart inom tre vertikaler: företagstjänster, lättare tillverkning och IT och teknologitjänster - sektorer där teamet har lång erfarenhet och bevisad track-record. För att säkerställa långsiktig strukturell tillväxt investerar vi, med hållbarhet i fokus, även utifrån tre större teman: "Smart Urbanisering och Förnyelse av Infrastruktur", "Industriell Automation rseffektivitet". Vår affärsmodell bygger på aktivt ägande där vi adderar kapital, industriell kompetens och strategiskt fokus. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till fonderna Segulah IV, Segulah V och Segulah VI.


Om Segulah

Segulah är en private equity investerare som äger och utvecklar medelstora bolag. De bolag Segulah investerar i är lönsamma, stabila och leds av engagerade och ambitiösa företagsledningar.

Webbplats
www.segulah.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Segulah via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat