Levinsgruppen stärker sin position i Stockholm och Mälardalen genom förvärv av AF Elteknik

Levinsgruppen stärker sin position ytterligare i Stockholm och Mälardalen genom förvärvet av AF Elteknik. AF Elteknik är en väletablerad aktör som med sin breda projektverksamhet och sina långvariga kundrelationer breddar Levinsgruppens erbjudande. Nuvarande ägare kvarstår i sina respektive operativa roller och behåller ett betydande aktieinnehav i koncernen.

 AF Elteknik, som 2021 hade en omsättning på ca. MSEK 100, grundades 1991 och är en fullservicepartner inom elteknik, elinstallation och kommunikation som utför installationer inom områdena el, data, tele, larm, styr och regler samt teknikinstallationer. AF Elteknik har även en stark servicegren som under de senaste åren utvecklats inom olika teknikgrenar så som laddinfrastruktur/e-mobility och energioptimering samt upprättat partneringavtal med Schneider Electric gällande styr och regler.

 "Vi är glada över att ytterligare förstärka vår närvaro i Stockholm och Mälardalen genom förvärvet av AF Elteknik. AF Elteknik är ett väletablerat bolag med långvariga kundrelationer som delar vår vision och värderingar. AF Elteknik kommer erbjuda ytterligare bredd och styrka inom elinstallation och spetskompetens inom teknikområdena laddinfrastruktur samt styr och regler vilket vi ser som snabbt växande områden."  säger Fredrik Björck, VD för Levinsgruppen.

 "Vi ser fram emot att bli en del av Levinsgruppen och utnyttja vår gemensamma bas i Stockholmsområdet och södra Sverige för att accelerera vår tillväxt. Genom vår gemensamma expertis kommer vi att utveckla vårt erbjudande inom installation och service med hög teknikhöjd för att ge ett starkare kunderbjudande."  säger Per Forsgren, VD för AF Elteknik.

 Levinsgruppen är en ledande regional leverantör av elektriska installationer (inklusive infrastruktur/e-mobility och lösningar inom energieffektivitet), klimatsystem samt industriella automationslösningar. Gruppen är primärt aktiv i Stockholmsområdet samt i södra Sverige och har ca. 300 anställda.

För ytterligare information, vänligen besök www.levinsgruppen.se, www.segulah.se eller kontakta:

Fredrik Björck, VD, Levinsgruppen, +46 76 138 00 05, [email protected]

Marcus Planting-Bergloo, VD, Segulah VI Advisor AB, +46 702 29 11 85,
[email protected]

Segulah, vars mission är "We invest in the backbone of modern society", är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora bolag i Norden. För att säkerställa långsiktig strukturell tillväxt investerar vi, med hållbarhet i fokus, utifrån tre större teman: "Industriell Automation & Modernisering av Industrin", "Digital Affärseffektivitet" samt "Smart Urbanisering och Förnyelse av Infrastruktur". Vår affärsmodell bygger på aktivt ägande där vi adderar kapital, industriell kompetens och strategiskt fokus. Segulah Advisor är exklusiv investeringsrådgivare till fonderna Segulah IV, Segulah V och Segulah VI.


Om Segulah

Segulah är en private equity investerare som äger och utvecklar medelstora bolag. De bolag Segulah investerar i är lönsamma, stabila och leds av engagerade och ambitiösa företagsledningar.

Webbplats
www.segulah.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Segulah via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat