SELATEK stärker sin position i södra Sverige genom förvärv av Widings Elektriska SELATEK stärker sin position i södra Sverige genom förvärv av Widings Elektriska ("Widings El"). Widings El är en helhetsleverantör av elinstallationer baserade i Älmhult, Smålan...
SELATEK strengthens its position in Southern Sweden through the acquisition of Widings Elektriska SELATEK strengthens its position in Southern Sweden through the acquisition of Widings Elektriska ("Widings El"). Widings El is a full-service provider within electrical installa...
Francks Kylindustri och Therma Industri fortsätter sin expansion i Norge genom förvärvet av Haugaland Kjøleservice Francks och Therma Industri förstärker genom förvärvet av Haugaland Kjøleservice sitt erbjudande inom kommersiell kyla och sin geografiska position på Norges västkust. Haugaland...
Francks Kylindustri and Therma Industri continue the expansion in Norway through the acquisition of Haugaland Kjøleservice Francks Kylindustri and Therma Industri will through the acquisition of Haugaland Kjøleservice strengthen the commercial refrigeration offering and the geographical position on N...
Segulah skapar SELATEK - en utmanare inom säkerhet, elinstallation och automation In November 2021, Segulah acquired a majority stake in Levinsgruppen, a leading regional provider of electrical installation, climate control systems and turnkey industrial autom...
Segulah creates SELATEK - a challenger within security solutions, electrical installation and automation In November 2021, Segulah acquired a majority stake in Levinsgruppen, a leading regional provider of electrical installation, climate control systems and turnkey industrial autom...
Levinsgruppen förvärvar elinstallations- och fastighetsautomationsbolagen Tre E Elteknik och Elarkitektur Levinsgruppen stärker sin position i Stockholm inom elinstallation och breddar sitt erbjudande inom fastighetsautomation genom förvärv av Tre E Elteknik och Elarkitektur. Tre E E...
Levinsgruppen acquires electrical installation and building automation companies Tre E Elteknik and Elarkitektur Levinsgruppen strengthens its position in Stockholm within electrical installation and widens its offering within building automation through the acquisition of Tre E Elteknik an...
Francks Kylindustri och Therma Industri fortsätter sin expansion i Norge genom förvärvet av Sogn Kjøleservice Francks och Therma Industri förstärker ytterligare sin position i Norge genom förvärvet av Sogn Kjøleservice i västra Norge. Sogn Kjøleservice, etablerade 1971, har en lång histo...
Francks Kylindustri and Therma Industri continues its expansion in Norway through the acquisition of Sogn Kjøleservice Francks and Therma Industri strengthen the position in Norway through the acquisition of Sogn Kjøleservice in Western Norway,. Established in 1971, Sogn Kjøleservice has a long h...
Levinsgruppen fortsätter sin expansion i Stockholm och Mälardalen genom förvärv av AV-Line Levinsgruppen stärker sin position ytterligare i Stockholm och Mälardalen genom att förvärva AV-Line. AV-Line är en väletablerad och snabbväxande aktör som erbjuder helhetslösnin...
Levinsgruppen continues its expansion in Stockholm and Mälardalen through the acquisition of AV-Line Levinsgruppen further strengthens its position in Stockholm and Mälardalen through the acquisition of AV-Line. AV-Line is a well-established and fast-growing full-service install...
Levinsgruppen stärker sin position i Stockholm och Mälardalen genom förvärv av AF Elteknik Levinsgruppen stärker sin position ytterligare i Stockholm och Mälardalen genom förvärvet av AF Elteknik. AF Elteknik är en väletablerad aktör som med sin breda projektverksamhet...
Levinsgruppen strengthens its position in Stockholm and Mälardalen through the acquisition of AF Elteknik Levinsgruppen further strengthens its position in Stockholm and Mälardalen through the acquisition of AF Elteknik. AF Elteknik is a well-established player that with its wide pro...
Segulah blir partner till Co-native för att bygga en ledande grupp av molnspecialister i Norden Segulah blir partner till Co-native, en nyetablerad grupp inom molntjänster baserad i Sverige, för att stötta i dess ambition att bygga en ledande nordisk plattform av självständ...
Segulah partners with Co-native to build a leading group of cloud specialists in the Nordics Segulah Fund VI partners with Co-native, a newly established cloud services group based in Sweden, to support the company in its ambition to build a leading Nordic platform of in...
Francks Kylindustri förvärvar KylTech i Växjö Francks förstärker sin position i Småland genom förvärvet av KylTech i Växjö. KylTech genomför kylentreprenader och serviceprojekt inom segmenten livsmedelskyla, industrikyla och...
Francks Kylindustri acquires KylTech i Växjö Francks strengthens its position in Småland through the acquisition of KylTech i Växjö. KylTech carries out refrigeration contracts and service projects within food, industry and...

Om Segulah

Segulah är en private equity investerare som äger och utvecklar medelstora bolag. De bolag Segulah investerar i är lönsamma, stabila och leds av engagerade och ambitiösa företagsledningar.

Webbplats
www.segulah.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Segulah via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat