REGMAR

Rentunder tecknar distributör för Norge

Nordic SME-listade cleantechbolaget Rentunder har tecknat ett distributionsavtal för Norge. Vidare innebär avtalet att Rentunder erhåller EUR 50 000 under 2023. Avtalet är kopplat till minimumkrav gällande order av båtbottentvättar.

VD för Rentunder kommenterar: 

Det är med stort nöje och tillförsikt som bolaget välkomnar Marine Environment AS som ny distributör för vårt grannland Norge. Bolaget kommer som tidigare nämnt att fokusera på en utvidgad distribution med en målsättning att nå en global täckning.

Den Norska marknaden är mycket intressant då Norge likt Sverige har likartade naturtyper och arter som står inför gemensamma utmaningar i vår havsmiljö. Detta sammantaget med befintligt avtal mellan Sveriges Havs- och Vattenmyndighet och Norges Miljödirektoratet borgar för en god utveckling framåt. I bearbetningen av den norska marknaden kan denna bakgrund ses vara till en stor fördel.

Vi ser nu en ökad debatt kring utsläpp av tungmetaller i våra sjöar och hav, samtidigt pågår ett mycket stort hot mot hela vårt ekosystem i form av invasiva arter. Genom bolagets båtbottentvättar och vår marknadsledande ställning bidrar vi i det pågående miljöarbetet för en reducering av dessa ovan nämnda miljöhot.

Hösten är här och båtägare bereder nu sina båtar för vintern och båtsäsongen går mot sitt slut. Vi summerar 2023, där vi ser en ökning mot föregående år av antalet tvättade båtar och med en större insikt hos båtägarna om dess fördelar.

För ytterligare information kontakta: 

Carina Bjerner, VD 

[email protected] 

+46 (0)70 601 61 10 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg rengör båtbottnar i syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.  

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2023.


Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451