REGMAR

Rentunder offentliggör årsredovisning för 2023

Rentunder offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Bolagets revisor tillstyrker räkenskaperna. Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Rentunders hemsida och bifogat i pressmeddelandet.

För ytterligare information kontakta:

Carina Bjerner, VD

[email protected]

+46 (0)70 601 6110

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg rengör båtbottnar i syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april, 2024.


Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451