REGMAR

Rentunder förändrar distributörsavtal i USA

Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 16 juni 2020

Rentunder förändrar distributörsavtal i USA

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Drive-in Boatwash Inc har förändrat tidigare ingånget distributörsavtal med Drive-in Boatwash USA.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Drive-in Boatwash Inc har förändrat tidigare ingånget distributörsavtal med Drive-in Boatwash USA, som ägs till 50% av Rentunder. Huvudförändringarna i avtalet innebär att de volymer som måste uppnås kommande år sänks. För 2020 krävs order på 2 BIGWASH tvättar för automatisk förnyelse, varav 1 BIGWASH-16 tvätt beställs i samband med avtalsskrivning. Samtidigt annulleras tidigare kommunicerad order för en 12 meters motorbåtstvätt. Ordervärdet uppgår till drygt 2 mkr samtidigt som annullerat ordervärde uppgår till knappt 2 mkr. Kommande år ökar försäljningskravet med 2 BIGWASH per år till 4 för 2021. 6 för 2022 och 8 för 2023. Därefter är minimikravet 10 BIGWASH per år. Som en del i överenskommelsen har vår partner även tagit in nya ägare i Drive-in Boatwash USA för att möjliggöra att eget kapital ökar med USD 150 000 i bolaget samt att de nya delägarna kommer utföra en del arbete för bolaget. Rentunder behåller sin 50% andel i bolaget och har inte tillfört något kapital.

Mikael Alvén, VD, kommenterar

"Vi är glada över att ha fått till stånd en lösning i östra och mellersta USA som innebär att Drive-in Boatwash USA, som vi äger till 50%, får en stärkt balansräkning samt fler engagerade personer i verksamheten. USA är den marknad vi tror kommer bli störst på sikt och vi står bättre rustade att bearbeta marknaden genom detta avtal."

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

[email protected]

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni, 2020 kl. 15.31 CET.

Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451