Rentunder erhåller Vinnovas innovationscheck från Almi

Rentunder Holding AB dotterbolag Rentunder AB har från Almi Företagspartner erhållit Vinnovas innovationscheck om 100 000 kr.

Rentunder AB erhåller Vinnovas innovationscheck från Almi Företagspartner om 100 000 kr för framtagande av optimal affärsplan och affärsmodell. Rentunder har tidigare aviserat att bolaget avser i större utsträckning gå från att enbart sälja båttvättar till att vara med i en större del av värdekedjan. Framförallt ser bolaget stora intjäningsmöjligheter i att ta del av intäkterna från varje båt som tvättas i en båttvätt.

VD, Mikael Alvén kommenterar:

"Vi är mycket glada att Almi och Vinnova uppmärksammar vårt arbete med att skapa ett bekvämare och miljövänligare båtägande. Det arbete som innovationschecken kommer bidra till, hjälper oss att ta ytterligare steg i Rentunders gradvisa förvandling från att enbart sälja båttvättsmaskiner till att vara med i intäktsströmmarna från varje båt som tvättas i våra maskiner. Avsikten med förändrad affärsplan är att kunna nå en högre lönsamhet samt bearbeta en större världsmarknad än genom att enbart sälja båttvättar. Bolaget anser också att affärer där Rentunder är med i en större del av värdekedjan leder till en långsiktigt hållbarare och mindre konjunkturkänslig affärsmodell, samtidigt som vårt kunderbjudande blir bredare och än mer attraktivt i de flesta fall".

14 juli 2017

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
[email protected]
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli, 2017 kl. 11.16 CET.


Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451