Rentunder erhåller data om en av företagets båttvättar från medlemsundersökning

Rentunder erhåller data från undersökning gjord av Bosö Båtklubb (BBK) till deras medlemmar. BBK införskaffade en båttvätt från Rentunder för 4 år sedan.

BBK har genomfört en undersökning för att lära sig mer om vad medlemmarna tycker om båttvätten de införskaffade för 4 år sedan från Rentunder. Nedan är en del av de resultat som framkom från medlemmarnas svar på den anonyma undersökningen. Totalt deltog 226 personer i undersökningen. Frågorna var av flervalsfrågor där endast ett svar var möjligt att välja per fråga.

  • 95,1% av medlemmarna svarade att det var bra att BBK hade en egen båttvätt. 4,9% tyckte att det var en onödig investering.
  • BBK har förbjudit målning med biocidfärg sedan ett par år. På frågan hur medlemmarna skulle agera om klubben återigen skulle tillåta biocidfärger svarade 86,7% att de skulle fortsätta att använda båttvätten och inte bottenmåla. 13,3% svarade att de skulle bottenmåla och därmed inte få använda båttvätten.
  • 50,2% av de svarande hade segelbåt och 40,8% hade motorbåt.
  • På frågan om hur båtägaren tycker att tvättresultatet är på sin båt kunde de välja en heltalssiffra mellan 1 och 6 där 1 var beskrivet som 'mycket dåligt' och 6 beskrivet som 'mycket bra'. 59,2% gav betyget 5 eller 6. 27,2% gav betyget 4. 13,6% gav betyget 2 eller 3. Ingen gav betyget 1.
  • Medlemmarna på BBK har möjlighet att använda båttvätten utan att personal behöver finnas på plats. 77,3% svarade att de tvättar båten själv. 22,7% svarade att de tvättar när båttvätten är bemannad.
  • På frågan om hur svårt båtägaren tycker det är att använda båttvätten kunde de välja en heltalssiffra mellan 1 och 6 där 1 var beskrivet som 'inte svårt alls' och 6 beskrivet som 'mycket svårt'. Över 72% svarade 1 eller 2 . 23,8% svarade 3 eller 4. 4% svarade 5 och ingen svarade 6.

VD Mikael Alvén kommenterar:

"Bosö Båtklubb har gjort ett beundransvärt arbete genom att införskaffa och driva båttvätten på ett föredömligt sätt vilket både förenklat för klubbens medlemmar samtidigt som man förbättrat miljön. Vi är tacksamma att ha fått tagit del av deras undersökning som vi tycker att det går att utläsa mycket ifrån. Att över 95% tyckte att det var bra att BBK hade en egen båttvätt är en oerhört bra siffra. Det glädjer oss också mycket att se att när BBKS medlemmar nu hunnit få möjlighet att använda tvätten under några år så är det bara en mycket liten del som skulle välja målning framför att använda vår tvätt. Vidare påvisar undersökningen att resultatet av tvättning överlag är bra och att den stora majoriteten båtägare finner det enkelt att använda tvätten och väljer att tvätta båten själva. Vi anser att dessa resultat är mycket positiva att använda i marknadsföringssyfte. Samtidigt är det internt än viktigare för oss att fokusera på de som inte är helt nöjda och se vad vi kan göra för att förbättra upplevelsen, resultatet och enkelheten med systemet än mer. Vårt arbete med att få båtägare världen över att byta från giftig bottenmålning till miljövänlig, ekonomisk och bekväm borsttvättning fortgår."

23 november 2018

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
[email protected]
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november, 2018 kl. 16.00 CET.


Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451