REGMAR

Rentunder AB säljer båtbottentvätt till Enköpings segelsällskap

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Enköpings segelsällskap, om att leverera en båtbottenvätt av modell BIGWASH 14.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH 14 till Enköpings segelsällskap, där ordervärdet uppgår till ca 3 mkr.

VD på Rentunder kommenterar:

"Installationen för Enköpings segelsällskap blir den tredje båtbottentvätten för Mälaren, vilket nu ytterligare stärker möjligheten och förutsättningarna för fler båtägare att förenkla sitt underhåll. Vår första installation i Mälaren skedde våren 2020 i Västerås följt av Ulvsundavikens varvsförening samma år.

Jag ser det växande intresset för våra båtbottentvättar med stor glädje, särskilt då Mälaren är den artrikaste sjön avseende fisk samt en stor vattentäkt för stora delar av stockholmsregionen".

Sedan flera år är Rentunder marknadsledande i utveckling av båtbottentvättar för motor- och segelbåtar, som installeras både nationellt och internationellt.

För ytterligare information kontakta:

Carina Bjerner, VD

[email protected]

+46 (0) 601 61 10

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg rengör båtbottnar i syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2023.


Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451