REGMAR

Halvårsrapport för Rentunder

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 4 734 190 SEK (första halvåret 2021: 3 781 471 SEK) och ett resultat på -1 201 808 SEK för första 6 månaderna 2022 (första halvåret 2021: -834 391 SEK) Omsättning per aktie var 0,13 kr och resultatet -0,03 kr efter skatt.

Nästa rapporttillfälle kommer vara bokslutskommuniké som redovisas 24 februari 2023.

Bolagets rapport finns i dess helhet bifogat detta pressmeddelande samt tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

 

VD lämnar följande kommentar i halvårsrapporten:

"När jag blickar tillbaka på det dryga halvår som gått kan jag konstatera att rådande världsläge påverkat oss alla. Ett krig som ännu inte nått sitt slut, och det efter en två år lång pandemi. Det till trots, har bolaget under det första halvåret en rad stärkande händelser. Rentunder har installerat en båttvätt till Mariehamn på Åland. Vidare har bolaget även tecknat ett avtal med Österåkers kommun med avsikt att installera en båttvätt under hösten 2022. Bolaget har även tecknat ett distributörsavtal för Qatar, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Egypten. Bolagets samarbetspartners i Europa visar på en positiv utveckling på sina respektive marknader. Tillsammans med dem jobbar Rentunder aktivt för fler installationer i mellersta och södra Europa. En förstärkt satsning med en ny plan för USA har inletts, där bolaget ser flertalet förfrågningar för nya samarbeten och etableringar. Som relativt nytillträdd VD är det väldigt spännande att vara med i detta skede för bolaget, där fortsatt upptrappning av marknadsföring och utveckling av säljkanaler sker. Bolagets omsättning för första halvåret 2022 är 4 734 190 SEK (första halvåret 2021: 3 781 471 SEK). Omsättningen har ökat främst beroende på att bolaget får allt bättre betalt för våra båttvättar och har mer intäkter från service i takt med att fler båttvättar finns på marknaden. Bolagets resultat för första halvåret 2022 är -1 201 808 SEK (första halvåret 2021: -834 391 SEK). Bolagets negativa resultat för första halvåret 2022 beror på att bolaget fortfarande säljer för lite för att bära bolagets kostnader. Resultatet belastas också med en befarad kundförlust i USA som drar ner resultatet med ca 0,5 mkr. Precis som förra året anger bolaget ingen prognos eller målsättning för årets resultat och omsättning beroende på osäkerhetsfaktorer som orderingång och att utfallet skiljer sig åt väsentligt redovisningsmässigt om bolaget främst säljer anläggningar eller tillsammans med partners etablerar anläggningar. Även tajmningen om bolaget slutlevererar anläggningar precis före eller efter en rapportperiod påverkar resultat och omsättning väsentligt."

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Carina Bjerner, VD

[email protected]

+46 (0)70 601 61 10

 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti, 2022 kl. 08.30 CET.


Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451