Preservia AB senarelägger delårsrapport till 31 augusti

Preservia AB låter meddela att den tidigare aviserade delårsrapporten, som var avsedd att rapporteras den 19 augusti, senareläggs. Nytt datum för publicering av delårsrapport blir istället den 31 augusti 2016.

Preservia AB låter meddela att den tidigare aviserade delårsrapporten, som var avsedd att rapporteras den 19 augusti, senareläggs. Nytt datum för publicering av delårsrapport blir istället den 31 augusti 2016.

- På grund av en för tillfället hög arbetsbelastning har vi valt att senarelägga delårsrapporten till den 31 augusti 2016, från tidigare 19 augusti. Preservia AB är inne i en expansiv fas där byggnationen i Gävle upptagit stor tid av arbetet efter semestern. Glädjande är att vi tidigare under augusti månad nått i mål rörande avtal om presumtionshyror med Hyresgästföreningen, för hela det kommande hyresrättsbeståndet i vårt Gävle-projekt, säger Vd Topias Riuttamäki.

18 augusti 2016

För vidare information, vänligen kontakta:
Topias Riuttamäki
Vd, Preservia AB (publ)
Tfn: +46(0)703 69 82 66
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 17:20 CET.


Om Preservia

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat