Preservia publicerar årsredovisningen för 2017

Härmed offentliggör Preservia AB (publ) årsredovisningen för 2017.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Preservia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 17:00 CET.


Om Preservia

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat