Verksamhetssammanfattning 2019

När 2019 nu närmar sig sitt slut passar Petrosibir på att sammanfatta de viktigaste händelserna under året.

Som tidigare rapporterats återöppnade bolaget i det fjärde kvartalet 2018 den gamla sovjetiska brunnen #141 på Aysky-licensen. Brunnen flödade totalt 150 fat olja efter återöppnandet vilket möjliggjorde att bolaget kunde lämna in en reservrapport för den upptäckta fyndigheten. Rapporten upprättades och lämnades in i början av 2019. Den ryska statliga reservkommitteen godkände rapporten vilket resulterade i 7,3 miljoner återvinningsbara AB1+B2 reserver av olja. Bolaget erhöll även i juli 2019 en ny produktionslicens för prospektering och utveckling av Aysky-licensen. Testproduktion inleddes i augusti 2019.

Petrosibir har under året framgångsrikt reducerat takten i den naturliga nedgången i produktionen samt vidtagit åtgärder för att stabilisera produktionen på Ayazovskoye-fältet. Samtidigt har kunskapen och förståelsen av fältet ökat vilket har möjliggjort framtagande av en prospekterings- och utvecklingsplan för framtiden. Parallellt, som alternativ strategi och som en av möjligheterna att maximera aktieägarvärde, har bolaget testat marknaden och har gjort uppmuntrande framsteg som kan innebära ytterligare nyheter under 2020.

Tillgångarna i Komi har, trots ett ansträngt förhållande på ägarnivå, producerat goda operationella resultat. På Dinyu-Sovinborskoye sjönk produktionen kraftigt på grund av en snabbt ökande andel vatten i vissa av brunnarna. Däremot har produktionen på Yuzhno-Tebukskoye varit relativt stabil och borrprogrammet på Sosnovskoye har uppvisat lovande resultat. Ytterligare 7 brunnar ska borras fram till augusti 2020. Bolaget har också fortsatt uppgraderingen av utrustningen för oljehantering på Sosnovskoye, inkluderande utökad kapacitet och utrustning för gasgenerering för både internt bruk och extern försäljning.

" Jag är mycket nöjd med de positiva resultat vårt team har åstadkommit under 2019. Med begränsade investeringar har vi kunnat upprätthålla stabila produktionsnivåer samt satt ett nytt fält i produktion. Det här hjälper oss i våra ansträngningar att öka aktieägarvärdet framöver. Avslutningsvis, eftersom 2019 snart är tillända, vill jag framföra ett tack våra aktieägare för fortsatt stöd och jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!", säger bolagets VD Pavel Tetyakov.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572