Produktionsstart för Yanbayskoye och seismikprogram i Bashkirien

  • Produktionsstart på Yanbayskoye-fältet med 145 fat per dag
  • Avtal tecknat avseende 3D och 2D seismiska undersökningar på samtliga licenser

Såsom planerat påbörjades den kommersiella produktionen från det nya Yanbayskoye-fältet den 1 juni 2021. Produktionsvolymen uppgår för närvarande till 145 fat per dag från horisonten Kyn-Pashinskyi. Produktion från horisonten Bobrikovsky kommer påbörjas i början av juli.

Som meddelats tidigare lämnade Petrosibir in och registrerade en reservrapport efter den lyckade borrningen av brunnen Yanbayskaya-1. Den statliga reservkommitteen registrerade C1 reserver på 6,4 miljoner fat och C2 reserver på 3,3 miljoner fat (C1+C2 reserver på totalt 9,7 miljoner fat) på Yanbayskoye-fältet inom Suyanovskoye licensen.

Bolaget har också tecknat ett avtal avseende komplexa 2D och 3D seismiska undersökningar på bolagets samtliga licenser. Fältarbetena inleds i juli och förväntas vara färdigställda mot slutet av 2021 eller i början av 2022. Totalt kommer 124,2 km2 täckas av 3D seismik på Ayazovskoye, Ayskoye och Yanbayskoye. Undersökningarna kommer förbättra bolagets förståelse av fälten och hjälpa till att reducera riskerna i framtida utvärderingar och borrningar.

Dessutom kommer 169 km2 2D-seismik skjutas på vissa utvalda områden på Ayskoye och Suyanovskoye där seismik saknas sedan tidigare men där områdena ändå bedöms som lovande ur ett prospekteringsperspektiv.

VD Pavel Tetyakov kommenterar: "Vi är väldigt nöjda med produktionsstarten på Yanbayskoye redan sex månader efter upptäckt av fältet och tidigare än ursprungligen planerat. De nuvarande flödestalen är goda och kommer snart att öka när vi lägger till Bobrikovsky-intervallet. Målet med de seismiska undersökningarna är att ta fram den fulla potentialen i licenserna. De kommer hjälpa oss att öka tillgångarnas värde genom minskad geologisk risk, optimera den framtida utvecklingen samt förbättra vår förståelse av den befintliga prospekteringspotentialen i licensportföljen."

Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding och 51% av det ryska bolaget Company Ufa Petroleum, båda i republiken Basjkirien. Varje bolag innehar två prospekterings-/produktionslicenser. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano Holdings, vars två helägda ryska dotterbolag äger tre produktionslicenser i republiken Komi.

Stockholm, 14 juni 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
[email protected]
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Ordförklaring:
C1 + C2: Ryska statliga reserver C1+ C2 motsvaras ungefärligen av 2P ("proven and probable", dvs bevisade och troliga reserver)


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572