Produktionsrapport juli 2022

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2022 uppgick till 27 553 fat, motsvarande 889 fat per dag.

 Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2022 och 2021 för respektive region.

 

 

2021

2022

 

 

Genomsn

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Total produktion, fat

 

 

 

 

 

 

 

Basjkirien

 

8 157

6 879

6 409

6 328

6 433

6 087

8 344

Komi

 

22 129

21 444

18 818

19 701

19 165

19 956

19 085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fat

30 286

28 323

25 227

26 029

25 598

26 043

27 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Basjkirien

 

 

7 427

 

 

 

 

 

Komi

 

 

20 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fat

 

 

27 553

 

 

 

 

 

 

 

2021

2021

Per dag

Genoms

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basjkirien

 

268

222

229

204

214

196

278

Komi

 

728

692

672

636

639

644

636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fat per dag

996

914

901

840

853

840

914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Basjkirien

 

 

240

 

 

 

 

 

Komi

 

 

649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fat

 

 

889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrosibir äger 100% av Ingeo Holding samt 51% av Company Ufa Petroleum, båda ryska bolag i Basjkirien. Båda dotterbolagen innehar två prospekterings- / produktionslicenser. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850

[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4 miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard). Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572