Produktionsrapport januari 2022

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under januari 2022 uppgick till 28 323 fat, motsvarande 914 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2022 och 2021 för respektive region.

2021 2022
Genomsn Dec Jan
Total produktion, fat
Basjkirien 8 157 6 691 6 879
Komi 22 129 21 921 21 444
Summa fat 30 286 28 612 28 323
Produktion per dag
Basjkirien 268 216 222
Komi 728 707 692
Summa fat per dag 996 923 914

Petrosibir äger 100% av Ingeo Holding samt 51% av Company Ufa Petroleum, båda ryska bolag i Basjkirien. Båda dotterbolagen innehar två prospekterings- / produktionslicenser. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572