REG

Produktionsrapport för oktober 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2019 uppgick till 37 699, motsvarande 1 216 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2019 och 2018 för respektive region.

TOTAL PRODUKTION, FAT 2018 2019
Genomsn Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Basjkirien 12 916 11 884 10 607 9 826 9 892 10 227 9 833
Komi 27 778 23 883 21 981 25 201 22 741 23 121 21 072
Summa fat 40 694 35 767 32 587 35 027 32 632 33 348 30 905
Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Basjkirien 10 563 10 746 10 505 10 592
Komi 24 362 28 326 26 640 27 106
Summa fat 34 925 39 071 37 144 37 699
PRODUKTION PER DAG, FAT 2018 2019
Genomsn Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Basjkirien 425 383 379 317 330 330 328
Komi 914 770 785 813 758 746 702
Summa fat per dag 1 339 1 154 1 164 1 130 1 088 1 076 1030
Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Basjkirien 341 347 350 342
Komi 786 914 888 874
Summa fat per dag 1 127 1 260 1 238 1 216

Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

Stockholm, 11 november 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572