Produktionsrapport för oktober 2017

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2017 uppgick till 43 912 fat, motsvarande 1 417 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive region per månad under 2017.

2017

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Total produktion, fat                     

Basjkirien

13 280

12 030

13 290

12 660

13 045

12 605

13 250

13 190

13 103

13 757

Komi

32 820

27 720

29 150

29 390

27 910

26 415

28 045

26 430

27 771

30 155

Summa fat

46 100

39 750

42 440

42 050

40 955

39 020

41 295

39 620

40 874

43 912

Produktion per dag

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Basjkirien

428

430

429

422

421

420

427

425

437

444

Komi

1 059

990

940

980

900

881

905

853

926

973
Summa fat per dag 1 487 1 420 1 369 1 402 1 321 1 301 1 332 1 278 1 362 1 417

Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

Petrosibir, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572