Produktionsrapport för juli 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2020 uppgick till 34 614, motsvarande 1 117 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2020 och 2019 för respektive region.

TOTAL PRODUKTION, FAT

2019

2020

Genomsn

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Basjkirien

10 469

10 622

9 782

10 373

9 694

10 096

9 709

Komi

24 301

36 428

35 649

35 227

28 814

24 106

27 509

Summa fat

34 771

47 050

45 431

45 600

38 508

34 202

37 218

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Basjkirien

9 592

Komi

25 022

Summa fat

34 614

PRODUKTION PER DAG, FAT

2019

2020

Genomsn

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Basjkirien

344

343

337

335

323

326

324

Komi

799

1 175

1 229

1 136

960

778

917

Summa fat per dag

1 143

1 518

1 567

1 471

1 283

1 103

1 241

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Basjkirien

309

Komi

807

Summa fat per dag

1 117

Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

Stockholm, 12 augusti 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572