Produktionsrapport för februari 2017

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under februari 2017 uppgick till 39 750 fat, motsvarande 1 420 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive region.

  feb 2017 feb 2016  2016 2015 2014 2013
Basjkirien  12 030 11 770 152 850 158 470 196 236 122 305
Komi *  27 720 27 450 354 180 15 190 0 0
Summa fat 39 750 39 220 507 030 173 660 196 236 122 305
Avvecklad verksamhet
Ukraina *

0

0


112 430

125 141

126 565
Totalt fat 39 750 39 220 507 030 286 090 321 377 248 870
Basjkirien 430 406  418 434 538 335
Komi * 990 947 968 42 0 0
Summa fat per dag 1 420 1 352 1 385 476 538 335
Avvecklad verksamhet
Ukraina *

0

0

0

308

343

347
Totalt fat per dag 1 420 1 352 1 385 784 880 682

* Produktionen ovan avseende Komi och Ukraina för 2015 har räknats om jämfört med vad som har presenterats tidigare. I tabellen ovan har produktionen för helåret 2015 dividerats med 365 dagar medan den tidigare dividerades med antalet dagar som verksamheterna tillhörde Petrosibir.

Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi. Basjkirien och Komi är delrepubliker i Ryska Federationen.

Stockholm, 14 mars 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolay Millionshchikov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Petrosibir, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572