Produktionsrapport för december 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2018 uppgick till 34 644 fat, motsvarande 1 118 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2018 och 2017 för respektive region.

TOTAL PRODUKTION, FAT 2018
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Basjkirien 14 155 12 731 13 622 13 123 13 498 12 614
Komi 31 186 29 726 30 300 30 244 27 300 24 086
             
Summa fat 45 341 42 457 43 922 43 367 40 799 36 700
             
  Jul  Aug Sep Okt Nov Dec
Basjkirien 12 434 13 052 12 381 13 060 11 928 12 395 
Komi 32 180 29 953 28 255 24 443 23 418 22 248 
             
Summa fat 44 615 43 006 40 636 37 502 35 346 34 644 

 

TOTAL PRODUKTION, FAT 2018 2017
  Genomsn Genomsn
Basjkirien 12 916  13 195
Komi 27 778 28 633
     
Summa fat 40 694 41 828

 

PRODUKTION PER DAG, FAT 2018
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Basjkirien 457 455 439 437 435 420
Komi 1 006 1 062 977 1 008 881 803
             
Summa fat per dag 1 463 1 517 1 417 1 446 1 316 1 223
             
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Basjkirien 401 421 413 421 398 400 
Komi 1 038 966 942 788 781 718 
             
Summa fat per dag 1 439 1 387 1 355 1 210 1 178 1 118 

 

PRODUKTION PER DAG, FAT 2018 2017
  Genomsn Genomsn
Basjkirien 425 434
Komi 914 941
     
Summa fat per dag 1 339 1 375

Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

Stockholm, 14 januari 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com 

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572