Produktionsrapport för december 2016

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2016 uppgick till 44 580 fat, motsvarande 1 438 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive region.

  dec 2016 dec 2015  2016 2015 2014 2013 2012
Basjkirien  12 550 12 440 152 850 158 470 196 236 122 305 57 900
Komi *  32 030 15 190 354 180 15 190 0 0 0
Summa fat 44 580 27 630 507 030 173 660 196 236 122 305 57 900
Avvecklad verksamhet
Ukraina *

0

3 710


112 430

125 141

126 565

119 950
Totalt fat 44 580 31 340 507 030 286 090 321 377 248 870 177 850
Basjkirien 405 401 418 434 538 335 158
Komi * 1 033 490 968 42 0 0 0
Summa fat per dag 1 438 891 1 385 476 538 335 158
Avvecklad verksamhet
Ukraina *

0

120

0

308

343

347

328
Totalt fat per dag 1 438 1 011 1 385 784 880 682 486

* Produktionen ovan avseende Komi och Ukraina för 2015 har räknats om jämfört med vad som har presenterats tidigare. I tabellen ovan har produktionen för helåret 2015 dividerats med 365 dagar medan den tidigare dividerades med antalet dagar som verksamheterna tillhörde Petrosibir.

Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi. Basjkirien och Komi är delrepubliker i Ryska Federationen.

Stockholm, 12 januari 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolay Millionshchikov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Petrosibir, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B- aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572