Produktionsrapport för augusti 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2021 uppgick till 32 389 fat, motsvarande 1 045 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2021 och 2020 för respektive region.

TOTAL PRODUKTION, FAT 2020 2021
Genomsn Jan Feb Mar Apr May Jun
Basjkirien 9 777 9 446 7 964 8 738 8 366 7 877 9 190
Komi 27 230 22 929 20 975 21 545 20 271 21 719 22 121
Summa fat 37 007 32 375 28 939 30 283 28 637 29 595 31 311
Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Basjkirien 7 971 8 979
Komi 23 433 23 411
Summa fat 31 405 32 389
PRODUKTION PER DAG, FAT 2020 2021
Genomsn Jan Feb Mar Apr May Jun
Basjkirien 321 305 284 282 279 254 306
Komi 894 740 749 695 676 701 737
Summa fat per dag 1 215 1 044 1 034 977 955 955 1 044
Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Basjkirien 257 290
Komi 756 755
Summa fat per dag 1 013 1 045

Petrosibir äger 100% av Ingeo Holding samt 51% av Company Ufa Petroleum, båda ryska bolag i Basjkirien. Båda dotterbolagen innehar två prospekterings- / produktionslicenser. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572