Produktionsrapport för oktober 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2020 uppgick till 31 854, motsvarande 1 028 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2020 och 2019 för respektive region.

TOTAL PRODUKTION, FAT 2019 2020
Genomsn Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Basjkirien 10 469 10 622 9 782 10 373 9 694 10 096 9 709
Komi 24 301 36 428 35 649 35 227 28 814 24 106 27 509
Summa fat 34 771 47 050 45 431 45 600 38 508 34 202 37 218
Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Basjkirien 9 592 9 424 9 454 9 673
Komi 25 022 23 274 22 412 22 181
Summa fat 34 614 32 699 31 866 31 854
PRODUKTION PER DAG, FAT 2019 2020
Genomsn Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Basjkirien 344 343 337 335 323 326 324
Komi 799 1 175 1 229 1 136 960 778 917
Summa fat per dag 1 143 1 518 1 567 1 471 1 283 1 103 1 241
Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Basjkirien 309 304 315 312
Komi 807 751 747 716
Summa fat per dag 1 117 1 055 1 062 1 028


Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572