Kommuniké från årsstämma i Petrosibir AB (publ) 2023

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 30 juni 2023 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

På årsstämman beslutade aktieägarna att fastställa årsredovisningen avseende 2022 och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2022 inte ska lämnas. Ansvarsfrihet beviljades till delar av styrelsen och ledningen. Ansvarsfrihet beviljades av aktieägare motsvarande 97 % av närvarande röster. Ansvarsfrihet nekades av aktieägare motsvarande 2,6 % av närvarande röster.

Vidare beslutade aktieägarna att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Maxim Korobov, Timofei Kotenev och Jesper Sevelin omvaldes till styrelseledamöter. Aktieägarna beslutade även att välja Timofei Kotenev till styrelseordförande.

Årsstämman beslöt att styrelsen skulle arvoderas enligt följande: Styrelseordförande ska erhålla 180 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 120 000 kronor vardera.

Aktieägarna beslutade om omval av det auktoriserade revisionsbolaget WINTHERS Revisionsbyrå AB.

Efter att kontrollbalansräkningen (KBR2) presenterats beslutade aktieägarna om fortsatt drift av verksamheten.

En erforderlig majoritet av aktieägarna beslutade om att godkänna försäljningen av de ryska dotterbolagen till bolagets VD, Pavel Tetyakov.

Aktieägarna beslutade om att godkänna den föreslagna avvecklingen av ägandet i Ripiano Holdings.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.petrosibir.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
[email protected]

Jesper Sevelin, vice VD / Styrelseledamot Petrosibir, tel +46 8 407 1850

[email protected]
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4 miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard). Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572