REG

Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 16 juni 2021 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

På årsstämman beslutade aktieägarna att fastställa årsredovisningen avseende 2020 och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 inte ska lämnas. Dessutom beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Vidare beslutade aktieägarna att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Maxim Korobov, Timofei Kotenev, Andreas Norman, David Sturt och Gunnar Danielsson omvaldes till styrelseledamöter. Aktieägarna beslutade även att välja Timofei Kotenev till styrelseordförande.

Årsstämman beslöt att styrelsen skulle arvoderas enligt följande: Styrelseordförande ska erhålla 180 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 120 000 kronor vardera.

Aktieägarna beslutade om omval av det auktoriserade revisionsbolaget WINTHERS Revisionsbyrå AB.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.petrosibir.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
[email protected]
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572