Borruppdatering - Bashkirien

Petrosibir kompletterar härmed pressmeddelandet den 23 december 2020, avseende borrningen av den nyligen färdigställda brunnen Yanbayska-1, med ytterligare information om borresultaten.

Kärnprover och borrloggar påvisade olja i två horisonter, Bobrikovsky och Kyn-Pashiskiy med 5,4 respektive 3,8 meters så kallad "net pay" i respektive horisont. Båda horisonterna har nu testats och båda uppvisar kommersiella flöden av olja. De initiala flödestalen uppgår till 79 fat per dag från Bobrikovsky och 180 fat per dag från den djupare liggande Kyn-Pashiskiy. Nästa steg är nu att inleda testproduktion under en viss tid för att fastställa stabila flödestal och för att insamla ytterligare data för reservrapporten, som ska lämnas in till lokala myndigheter, samt ansökningen av produktionslicens. Efter erhållande av licens bedöms produktion kunna starta under andra halvåret 2021.

Flytten av borriggen till nästa borrplats, Orlinskaya, är i det närmaste klar. Borrningen beräknas kunna inledas i mitten av januari 2021 och vara färdigställd under första halvåret 2021.

VD Pavel Tetyakov kommenterar: "Vi är mycket nöjda att båda horisonterna uppvisar kommersiella flöden av olja och prospekteringspotentialen i Suyanovskoye-licensen är nu bevisad. Den nyligen borrade Yanbayskaya-strukturen är bara ett av flera lovande prospekteringsområden på licensblocket och vi ser fram mot att borra ytterligare en brunn."

Stockholm, 30 december 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
[email protected]
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572