REG

Bokslutskommuniké 2021

Januari-december 2021

· Totala intäkter: 64 (39) mkr

· Rörelseresultat: -1 (-1) mkr

· Rörelseresultat exklusive kostnadsförda borrutgifter: 8 (-1) mkr

· Årets resultat: -3 (0) mkr

· Årets resultat exklusive kostnadsförda

borrutgifter: 6 (0) mkr

Resultat per aktie -0,09 (0,0) kr

Juli-december 2021
· Intäkter: 33 (19) mkr

· Rörelseresultat: 5 (-1) mkr

· Periodens resultat 5 (-1) mkr

· Resultat per aktie 0,17 (0,03) kr

Bäste aktieägare,

På efterföljande sidor finner ni årsresultatet för 2021.

Under 2021 såg vi glädjande nog att oljemarknaderna återhämtade sig trots den fortsatta COVID-pandemin. Det högre oljepriset bidrog till att vi kunde bibehålla en lönsam verksamhet trots naturligt sjunkande produktionsnivåer på vårt huvudsakliga oljefält, Ayazovskoye. Vi har senarelagt borrningar på Ayazovskoye i väntan på att vi erhåller den nya seismiska datan. Samtidigt har fortsatt fokus på kostnadskontroll hjälpt oss att motverka inflationen som vi ser inom alla sektorer inom oljeindustrin - personal, tjänster och material.

Den senaste tidens händelser i Ukraina har hittills haft liten eller ingen påverkan på bolaget eller dess dotterbolag. Situationen förändras emellertid snabbt och har försämrats betydligt sedan vi inledde sammanställningen av denna rapport. Vårt nuvarande fokus ligger på att säkerställa stabilitet i verksamheten och överväga alla möjligheter för att minimera eventuella förluster.

Pavel Tetyakov, VD

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning 2021 april 2022

Årsstämma 2022 maj / juni 2022

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2022.

Rapporten i sin helhet bifogas

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
Petrosibir, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4 miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard). Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572